Φορολογική Εκπομπή (Tax Webcast), Νοέμβριος 2018 από τη Φορολογική Ομάδα της Deloitte

in inBUSINESS

Παρακολουθήστε την ανανεωμένη φορολογική εκπομπή της Deloitte για το μήνα Νοέμβριο, με παρουσιαστή τον κ. Πιερή Μάρκου, Επικεφαλή του Τμήματος Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών της Deloitte.

Αυτό το μήνα, η φορολογική εκπομπή καλύπτει:

  • Φορολογικό ημερολόγιο για τον Δεκέμβριο 2018

31 Δεκεμβρίου 2018

– Υποβολή αναθεωρημένης προσωρινής φορολογικής δήλωσης και πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018

– Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2018

– Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2018

– Υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων για ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών

– Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για το 2017 και γνωστοποιήσεων για το 2018

Μείνετε συντονισμένοι!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Deloitte για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα φορολογική εκπομπή, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε για να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις καινούργιες φορολογικές εκπομπές.