Το Ecofin συμφώνησε επί των μέτρων για τη μείωση των επισφαλειών στον τραπεζικό τομέα 

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προεδρίας και του Κοινοβουλίου σχετικά με βασικά μέτρα μιας συνολικής νομοθετικής δέσμης με στόχο τη μείωση των κινδύνων/ επισφαλειών στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο Ecofin, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις αποσκοπούν στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο μετά την οικονομική κρίση 2007-2008 για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και την αντιμετώπιση των εκκρεμών προκλήσεων της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και περιλαμβάνουν στοιχεία που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB).

Τα συμφωνηθέντα μέτρα υλοποιούν τρεις από τους βασικούς στόχους που καθορίζονται στον οδικό χάρτη του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2016 και συγκεκριμένα:

– την ενίσχυση του πλαισίου για την εκκαθάριση των τραπεζών, (κανόνες MREL), προκειμένου να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και ομαλή διαδικασία «διάσωσης».

– τη δυνατότητα των αρχών επίλυσης διαφορών να αναστείλουν τις πληρωμές ή και τις συμβατικές υποχρεώσεις της τράπεζας όταν αυτή βρίσκεται υπό εκκαθάριση – το λεγόμενο “εργαλείο μορατόριουμ” – προκειμένου να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της τράπεζας.

– ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τη μείωση των κινήτρων για υπερβολική ανάληψη κινδύνων, συμπερίληψη δεσμευτικού συντελεστή μόχλευσης, δεσμευτικού καθαρού ποσοστού σταθερής χρηματοδότησης και

– καθορισμό ευαίσθητων στον κίνδυνο κανόνων για συναλλαγές τίτλων και παραγώγων.

Επιπλέον, η τραπεζική δέσμη περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της δανειοδοτικής ικανότητας των τραπεζών και για τη διευκόλυνση του μεγαλύτερου ρόλου των τραπεζών στις κεφαλαιαγορές, όπως, η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρότερες και λιγότερο σύνθετες τράπεζες, που συνδέονται ιδίως με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης, την ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ και να χρηματοδοτούν έργα υποδομής και τη μείωση του κόστους έκδοσης / κατοχής ορισμένων μέσων, όπως τα μέσα υψηλής τιτλοποίησης ή τα καλυμμένα ομόλογα.

Η τραπεζική δέσμη περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών που εμπλέκονται στην εποπτεία και την εκκαθάριση των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων.

Τα συμφωνηθέντα μέτρα διαφυλάσσουν την ισορροπία που επιτυγχάνεται με τη θέση του Συμβουλίου μεταξύ των εξουσιών των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους υποδοχής προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και ρευστότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταθέτες, τους πιστωτές και την οικονομική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη . Η συμφωνία εισάγει επίσης τροποποιήσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών σε θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία των δραστηριοτήτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συμφωνία αυτή ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω πρόοδο στην κατανομή του κινδύνου εντός της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ. Η σύνοδος κορυφής της Ευρωζώνης αναμένεται να αναθεωρήσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μείωση των επισφαλειών στον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2018 και να αποφασίσει για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο μιας ευρείας μεταρρύθμισης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top