Στο υψηλότερο επίπεδο 19 ετών για τον μήνα, ανήλθε ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών για μήνα Ιανουάριο, ανήλθε ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία τον πρώτο μήνα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2019 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας ανήλθε στις 129,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο για μήνα Ιανουάριο (βάση 2015) από το 2000 που υπάρχουν στοιχεία.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2019 ο ολικός δείκτης έφτασε τις 124,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018. Ο εγχώριος δείκτης της Μεταποίησης αυξήθηκε 5,9%, ενώ ο εξαγωγικός δείκτης αυξήθηκε 13,4%.

Εξάλλου, ο δείκτης του τομέα Μεταλλεία και Λατομεία αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 κατά 5,4%, σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης του τομέα Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος κατέγραψε σημαντική αύξηση 38,6%.

Στον τομέα Παροχής Νερού και Ανάκτησης Υλικών, ο δείκτης αυξήθηκε 11,8%, σε σύγκριση με τον περσινό Ιανουάριο.

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top