«Πράσινο» από Κομισιόν για παράταση καθεστώτος ενισχύσεων για τις ελληνικές τράπεζες 

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tην παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά “εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις” και στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή ότι το παρατεταμένο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο σε χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν εγκρίνει καθεστώτα εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών για διαδοχικές περιόδους έξι μηνών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις συνθήκες. Το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν έλλειμμα κεφαλαίου. Το ελληνικό καθεστώς εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του καθεστώτος παρατάθηκε αρκετές φορές, τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top