Μόνο το 14% των ειδικών ΤΠΕ στην Κύπρο είναι γυναίκες

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνο το 14% των ειδικών ΤΠΕ στην Κύπρο είναι γυναίκες –  Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat

Το 2018 απασχολούνταν περίπου 8,9 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ειδικοί ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – ICT), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat. Σύμφωνα με τη Eurostat, το επάγγελμα ήταν κυρίως ανδρικό, καθώς μόνο το 17% (1,5 εκατ.) των ειδικών των ΤΠΕ ήταν γυναίκες.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών ειδικών ΤΠΕ ήταν στην Ουγγαρία (9%), στην Τσεχία (10%) και στην Ελλάδα (11%). Τα υψηλότερα μερίδια ήταν στη Βουλγαρία (28%), στη Λιθουανία (25%) και στη Ρουμανία (24%). Στην Κύπρο το ίδιο ποσοστό ανέρχεται στο 14% (1500 γυναίκες).

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top