Εκτός της μαύρης λίστας των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών του Ecofin η Ναμίμπια 

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κατάλογος περιορίζεται πλέον σε πέντε χώρες

Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών ECOFIN που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη Ναμίμπια από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών της ΕΕ . Ως εκ τούτου, ο κατάλογος περιορίζεται πλέον σε πέντε χώρες που δεν συνεργάζονται και συγκεκριμένα τις εξής: την αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ, τη Σαμόα, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, ενώ συνολικά 65 δικαιοδοσίες συνεργάζονται ενεργά με την ΕΕ για την εφαρμογή των προτύπων της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Ecofin, η Ναμίμπια “έχει αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ”. Ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε από το “παράρτημα Ι” των συμπερασμάτων στο “παράρτημα ΙΙ”, το οποίο καλύπτει τις δικαιοδοσίες που συνεργάζονται με την ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής τους πολιτικής. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ναμίμπια θα παρακολουθείται προσεκτικά από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για τη διαδικασία εισαγωγής. Ο κατάλογος αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αλλά η ομάδα κώδικα δεοντολογίας μπορεί να συστήσει οποιαδήποτε ενημέρωση ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον το Ecofin εξέδωσε οδηγία που επιτρέπει την ευθυγράμμιση των κανόνων ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές και φυσικές εκδόσεις. Από τώρα και στο εξής, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους, υπερβολικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ και σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις.

Η έγκριση της οδηγίας για την ηλεκτρονική έκδοση ακολουθεί την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο στις 2 Οκτωβρίου. Ανοίγει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στο εθνικό τους δίκαιο αν το επιθυμούν.

Πηγή: KYΠΕ

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top