Πρόγραμμα νεανικών εγγυήσεων επιχειρηματικότητας ύψους €1,5εκ. υπέγραψαν η Sparkasse Bank Makedonija με την ΕΕ

in ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Sparkasse θα διαθέσει οικονομικές εγγυήσεις για να στηρίξει την ανάπτυξη νέων και φιλόδοξων επιχειρηματιών

Η Sparkasse Bank Makedonija και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψαν χθες συμφωνία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), ύψους 1,5 εκατ. € που θα διατεθούν για την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η Sparkasse θα διαθέσει οικονομικές εγγυήσεις για να στηρίξει την ανάπτυξη νέων και φιλόδοξων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και χρειάζονται οικονομικούς πόρους για να το κάνουν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται “βήμα – βήμα” είναι το πρώτο πλήρες πρόγραμμα επιτάχυνσης του είδους αυτού, με δυνατότητα δανεισμού μέχρι € 25.000 και παροχή εκπαίδευσης, υποστήριξης και καθοδήγησης και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Κομισιόν για την απασχόληση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλού επιπέδου απασχόληση, κατάλληλη κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, η Μαριάν Τάισεν Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα της Εργασίας, δήλωσε ότι “οι νέοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις από παραδοσιακές τραπεζικές πηγές. Με τη βοήθεια οικονομικών εγγυήσεων από το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία, η Sparkasse θα προσφέρει δάνεια εκκίνησης για επιχειρήσεις με μειωμένο επιτόκιο και λιγότερες απαιτήσεις εξασφάλισης. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κομισιόν προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη”.

Latest from ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top