Υπουργός Μεταφορών: H Κύπρος δεν πρέπει να μείνει πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό

in ECONOMY TIMES

Για τρεις προκλήσεις έκανε λόγο η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου σε ό,τι αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να μείνει πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλώντας σε εκδήλωση της CYTA για τους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών.

«Η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας της Κύπρου, είναι υψίστης σημασίας», ανέφερε η κ. Αναστασιάδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ.

«Ως Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αντιλαμβανόμαστε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να μείνει πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε.

Σύμφωνα με την Υπουργό Μεταφορών «η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη φύση της εργασίας: θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, άλλες θα εξαφανιστούν, ενώ οι περισσότερες θα μετασχηματιστούν. Είναι βέβαια δύσκολο σε αυτό το στάδιο να υπολογισθεί επακριβώς ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε ότι «σε όλες τις ιστορικές περιόδους, η εμφάνιση νέων τεχνολογιών – από την ηλεκτρική ενέργεια ως το διαδίκτυο – άλλαξε τη φύση της εργασίας».

«Έφερε σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία, αλλά δημιούργησε και ανησυχίες. Η εμφάνιση της αυτοματοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει την αγορά εργασίας και είναι ουσιώδους σημασίας να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη μεταβολή. Οι εν λόγω τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των εργαζομένων», σημείωσε.

Η κ. Αναστασιάδου είπε ότι «σε μια γηράσκουσα κοινωνία, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράσχει νέες λύσεις για τη στήριξη περισσότερων ατόμων να συμμετέχουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες».

Συνέχισε λέγοντας ότισυνολικά, τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις.

«Η πρώτη πρόκληση είναι να προετοιμαστεί η κοινωνία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει να βοηθηθούν όλοι να αναπτύξουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες που είναι συμπληρωματικές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία μηχανή, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα ή η διαχείριση», ανέφερε.

Δεύτερο, πρόσθεσε, «πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας είναι πιθανόν να υποστούν τις μεγαλύτερες αλλαγές ή να εξαφανιστούν λόγω της αυτοματοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης».

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να εκπαιδευτούν περισσότεροι ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνη, και να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να προσελκύσουμε περισσότερα ταλαντούχα άτομα στον τομέα αυτό».

Η Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ακόμη ότι «πρέπει να τονιστεί πως εξαιτίας  των αλλαγών που αναμένεται να επέλθουν στην καθημερινότητα μας καθώς και στο εργασιακό μας περιβάλλον επιβάλλεται όπως όλες οι χώρες της μεγάλης οικογένειας που ανήκουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκπονήσουμε ένα σχέδιο δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να εξετάσουμε τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής, της αξιοπρέπειας, της προστασίας των καταναλωτών και της αποφυγής διακρίσεων».

Latest from ECONOMY TIMES

Go to Top