Έρχονται φορολογικά κίνητρα για την Οπτικοακουστική Βιομηχανία 

in ECONOMY TIMES

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που υπέβαλε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, για την τροποποίηση των  περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2017, είναι η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τον οπτικοακουστικό τομέα τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το Σχέδιο Στήριξης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27/9/2017.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζει την παραχώρηση φορολογικών πιστώσεων επί των επιλέξιμων δαπανών μέχρι το 50% του εισοδήματος προσώπου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ταινιών, σειρών και άλλων συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής.

Επιπρόσθετα παραχωρούνται φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες που διενεργούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό στον τομέα της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης οικονομική στήριξη, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υλοποίηση της πολιτικής για προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας αναμένεται ότι θα επιφέρει αναπτυξιακά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, όπως την προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων και την προβολή της ως τουριστικό προορισμό, την εισροή κεφαλαίων, την αύξηση θέσεων εργασίας στον τομέα, την εντονότερη δραστηριοποίηση των ντόπιων εταιρειών παραγωγής και άλλων συναφών με την οπτικοακουστική τέχνη εταιρειών, την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των υπηρεσιών των Κύπριων παραγωγών και τεχνικών του κινηματογράφου μέσω της εμπειρίας που θα αποκτηθεί από τη συνεργασία με ξένους παραγωγούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ECONOMY TIMES

Go to Top