Το ΔΝΤ διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία 

in ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας τα έτη 2018 και 2019 στο 3,9%, στην εαρινή έκθεσή του (World Economic Outlook) που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Η πρόβλεψή του αυτή βασίζεται στην ισχυρή δυναμικής που υπάρχει, το ευνοϊκό κλίμα στην αγορά, τις χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τις εσωτερικές και διεθνείς επιπτώσεις της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεσοπρόθεσμα η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί περίπου στο 3,7%.

«Μόλις ολοκληρωθεί η κυκλική ανάκαμψη και η επίδραση από τη δημοσιονομική στήριξη στις ΗΠΑ, οι προοπτικές για τις ανεπτυγμένες οικονομίες παραμένουν ήπιες, δεδομένου του χαμηλού δυνητικού ρυθμού ανάπτυξής τους», αναφέρεται στην Έκθεση.

Όπως προστίθεται, στις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες , η ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στα επίπεδα του 2018 -19, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγέων πρώτων υλών και η προβλεπόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ινδίας, θα αντισταθμίσουν κάπως τη σταδιακή επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και την επάνοδο των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης στο χαμηλότερο μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξής τους.

Παρ `όλα αυτά, σημειώνεται  ότι 40 αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να αναπτυχθούν με βραδύτερο ρυθμό από τις προηγμένες οικονομίες, αποτυγχάνοντας να περιορίσουν τα εισοδηματικά κενά σε σχέση με την ομάδα πιο ευημερουσών χωρών.

Σημειώνεται επίσης ότι παρά τις ισχυρές προβλέψεις και το οικονομικό κλίμα, η παρούσα δυναμική δεν είναι διασφαλισμένη. Παρόλο που ο κίνδυνος για ανατροπές είναι ισορροπημένος για τα επόμενα τρίμηνα, αναφέρεται, ωστόσο ότι οι κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Με χαλαρές ακόμα χρηματοπιστωτικές συνθήκες και χαμηλό πληθωρισμό που επιμένει, μια πιθανή συσσώρευση τρωτών σημείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη σύσφιγξη των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών, και στην εξασθένιση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης, αναφέρει η Έκθεση του ΔΝΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top