Εμπορικό πλεόνασμα € 25,4 δισ στην ευρωζώνη

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat δημοσίευσε την Πέμπτη την πρώτη της εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης (EA19) τον Δεκέμβριο του 2017, ανακοινώνοντας πως αυτές έφτασαν τελικά τα € 180,7 δισεκατομμύρια, ήτοι αύξηση 1,0% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 (€ 179,0 δισ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 155,3 δισ Ευρώ, αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 (€ 151,4 δισ ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους € 25,4 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με € 27,6 δισ το Δεκέμβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €142,4 δισ το Δεκέμβριο του 2017 , αυξημένο κατά 2,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι εξαγωγές της Κύπρου ανήλθαν σε € 2,8 δισ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές ανήλθαν σε € 1,1 δισ, μειωμένες κατά 18%, αλλά οι εξαγωγές εκτός ΕΕ αυξήθηκαν στα €1,8 δισ ή κατά 29%. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν συνολικά σε € 8,0 δισ, σημειώνοντας επίσης αύξηση κατά 13% (€ 4,7 δισ από την ΕΕ ή αύξηση 1% και € 3,2 δισ εκτός της ΕΕ, ή αύξηση κατά 35%). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέγραψε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο – € 5,1 δισ (έναντι -4,4 το προηγούμενο έτος), -3,7 με την ΕΕ (έναντι -3,4 δισ) και -1,5 δισ με τον υπόλοιπο κόσμο (σε σύγκριση με -1,0 δισ το ίδιο διάστημα του 2016).

Αναλυτικά σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία της Eurostat, τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 2 192,9 δισ (αύξηση 7,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2016), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε € 1 954,8 δισ αύξηση κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2016). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ παρουσίασε πλεόνασμα € 238,1 δισ., έναντι € 265,2 δισ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 1 841,2 δισ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017, αυξημένο κατά 7,4%).

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 το Δεκέμβριο του 2017 ήταν € 160,6 δισ, δηλαδή μειώθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 (€165,0 δισ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 146,4 δισ, αυξημένες κατά 1,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 (€ 144,3 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε πλεόνασμα 14,3 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με € 20,7 δισ. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε € 256,2 δισ το Δεκέμβριο του 2017, 2,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016.

Τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 878,5 δισ (αύξηση 7,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο – Δεκέμβριο του 2016), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 853,5 δισ (αύξηση 8,2% Δεκέμβριος 2016). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε πλεόνασμα € 25,0 δισ , σε σύγκριση με € 32 δισ τον Ιανουάριο – Δεκέμβριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε € 3 343,4 δισ τον Ιανουάριο – Δεκέμβριο του 2017, (δηλαδή αύξηση + 7,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ