Νέα βοήθεια ύψους 7,25 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα από Κομισιόν

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε σήμερα επείγουσα βοήθεια ύψους 7,25 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης, για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύλου στην Ελλάδα.

Αυτή περιλαμβάνει υποστήριξη προς την ελληνική Υπηρεσία Ασύλου για την ενίσχυση του εξοπλισμού πληροφορικής και της ομάδας διερμηνέων, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των περιφερειακών γραφείων ασύλου στα κεντρικά σημεία.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει επίσης τη συνέχιση της αποστολής αξιωματικών της αστυνομίας για ελέγχους ασφαλείας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα νησιά. Τα χορηγούμενα σήμερα 7,25 εκατομμύρια ευρώ συμπληρώνουν την κοινοτική χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που χορηγείται στις ελληνικές αρχές και σε διεθνείς οργανισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2015, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF).

Η συνολική βοήθεια έχει φτάσει τα 378 εκατομμύρια ευρώ, πλέον συνεισφορά της ΕΕ ύψους 561 εκ. ευρώ που έχει ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα, στα εθνικά προγράμματα 2014-2020, από τα ταμεία αυτά (322,8 εκ. ευρώ για την AMIF και 238 εκ. ευρώ για ISF) και περισσότερα από 400 εκ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΚΥΠΕ