Αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο κατά 0,9% σε τριμηνιαία και 3,9% σε ετήσια βάση

in ECONOMY TIMES

Το τρίτο τρίμηνο του 2017 – Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ28, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 και κατά 0,9% στην Κύπρο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% και στις δύο περιοχές και κατά 1,0% στην Κύπρο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,6% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 το τρίτο τρίμηνο του 2017 και κατά 3,9% στην Κύπρο, έπειτα από + 2,4% στις δύο ζώνες το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και 3,9% στην Κύπρο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (και μετά + 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% (μετά από + 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2017).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε Ρουμανία (+ 2,6%),  Μάλτα (+ 1,9%), Λετονία (+ 1,5%) και Πολωνία (+ 1,2%) ενώ μειώθηκε στη Δανία (-0,6%) και παρέμεινε σχεδόν σταθερό στη Λιθουανία (+ 0,1%).

Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 1,1% και στις δύο ζώνες (μετά από + 2,2% στη ζώνη του ευρώ και + 2,0% στην ΕΕ28). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ28 (μετά + 1,0% και + 1,1%). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην ΕΕ28 (μετά + 1,7% και + 1,4%).

Οι δαπάνες για τελική κατανάλωση των νοικοκυριών συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (+0,2 και + 0,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), όπως και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (+ 0,2 μονάδες βάσης και στις δύο ζώνες). Η συμβολή του εξωτερικού υπολοίπου στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν ελαφρώς θετική για τη ζώνη του ευρώ και ουδέτερη για την ΕΕ28.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ECONOMY TIMES

Go to Top