Στο 36% οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στις υπηρεσίες της Κομισιόν

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 36% έφτασαν οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα στην Κομισιόν, πολύ κοντά στον στόχο του 40% που είχε θέσει ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην αρχή της θητείας, ανακοίνωσε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του κολεγίου των Επιτρόπων ο Γκύντκερ Έττινγκερ, αρμόδιος Επίτροπος για τους ανθρώπινους πόρους.

Το ποσοστό αυτό στην αρχή της θητείας έφτανε το 30%. Η πρόοδος είναι ακόμη ισχυρότερη σε επίπεδο ανώτερων στελεχών (διευθυντές, αναπληρωτές γενικοί διευθυντές και γενικοί διευθυντές), όπου το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε στο 35% από 27% την 1η Νοεμβρίου 2014. Στο μεσαίο επίπεδο διαχείρισης (επικεφαλής μονάδων) το 37% είναι γυναίκες, σε σύγκριση με 31% στην αρχή της θητείας.

Ο Επίτροπος δήλωσε μάλιστα σχετικά πως “οφείλει να δίνει το καλό παράδειγμα” και διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν “έως ότου οι γυναίκες συνάδελφοί  μας εκπροσωπούνται καλά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης”.

Η πρόοδος έρχεται ως αποτέλεσμα μιας σειρά μέτρων που η Κομισιόν έθεσε σε εφαρμογή από την αρχή της θητείας της:
– Προσπάθειες για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη γυναικείων ταλέντων, στοχοθετημένων κύκλων κατάρτισης και καθοδήγησης.
– Το πλαίσιο της στρατηγικής για τη διαφορετικότητα και την ένταξη που υιοθετήθηκε το καλοκαίρι του 2017, αλλά και στη  στήριξη των υφιστάμενων και των νέων δικτύων γυναικών ·
– Την εφαρμογή ατομικών στόχων για όλες τις υπηρεσίες της Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Go to Top