Δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων από την Τράπεζα Κύπρου

in ECONOMY TIMES

Η Τράπεζα ανακοίνωσε τη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων στην Κύπρο μεγέθους περίπου €190 εκατ. που θα εισαχθεί σε χρηματιστήριο

«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρώτη από αυτές τις πρωτοβουλίες επιτάχυνσης της μη οργανικής βελτίωσης του ισολογισμού. Κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εγγραφή επενδυτικού ταμείου ακινήτων ως Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), υπό την αίρεση ικανοποίησης συγκεκριμένων όρων, η Τράπεζα προχωρεί στη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου», ανέφερε ο κ. Χούρικαν.

Πρόσθεσε ότι αυτό το Ταμείο ύψους περίπου €190 εκατ. είναι το πρώτο του είδους του στην Κύπρο και η δημιουργία του συμβάλλει στις προσπάθειές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον Ισολογισμό της Τράπεζας.

. Κύρια στρατηγική του Επενδυτικού Ταμείου είναι η απόκτηση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας εμπορικών ακινήτων, με σταθερές μακροχρόνιες μισθώσεις, σε όλη την Κύπρο (core και core+ strategy). Η μεικτή συνολική μέση απόδοση των ενοικίων, σε ορίζοντα 5 έως 10 ετών, αναμένεται να ξεπερνά το 6% σε ετήσια βάση. Το Επενδυτικό Ταμείο θα διανέμει ετησίως, υπό μορφή μερισμάτων σε μετρητά, τουλάχιστον το 80% του συνόλου των διανεμητέων καθαρών εσόδων. Με την ικανοποίηση των όρων που τέθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη λήψη τελικής έγκρισης για έναρξη των λειτουργιών του Επενδυτικού Ταμείου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα θα διαθέσει όλες ή μέρος των μετοχών του Ταμείου σε εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές. Οι μετοχές του Επενδυτικού Ταμείου θα εισαχθούν, στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) της Τράπεζας ανέλαβε ακίνητα ύψους €127 εκατ., μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα το γ’ τρίμηνο 2017 (αύξηση 26% σε τριμηνιαία βάση) και €356 εκατ. το εννιάμηνο 2017.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα, συνεχίζεται η διερεύνηση άλλων διαρθρωτικών λύσεων για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Latest from ECONOMY TIMES

Go to Top