Συστάσεις για επικίνδυνα σπρέι στην αγορά (pics)

in Cyprus Times

 Επικίνδυνα σπρέι στην αγορά – Ενημερώνει και προειδοποιεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους πωλητές και το κοινό ότι ορισμένα είδη αερολυμάτων (σπρέι), που κυκλοφορούν στην αγορά και χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως για την παραγωγή αφρών και νιφάδων, σερπαντίνων και απομιμήσεων ιστών αράχνης, δημιουργία μεταλλικής λαμπυρίζουσας σκόνης κ.λπ. χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικής χρήσης και δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά, για πώληση στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στα παιδιά.

Με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος XVII (περιορισμός σημείο 40) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, τα εύφλεκτα αερολύματα που φέρουν στη συσκευασία τους το σύμβολο “Φλόγας”  δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό.

Σημειώνεται ότι όσα προϊόντα προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.

Τέτοιου είδους προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες και η συσκευασία τους θα πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη «Μόνο για επαγγελματική χρήση».


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει, ιδιαίτερα όταν αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από παιδιά και να διαβάζει προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες. Έχει διαπιστωθεί ότι τέτοιου τύπου προϊόντα πωλούνται σε σημεία πώλησης που δεν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, αλλά αγοράζονται από καταναλωτές και από παιδιά, δηλαδή άτομα που δεν είναι σωστά ενημερωμένα για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών.

Συστήνεται όπως ο καταναλωτής μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων και σε περίπτωση που εντοπίζει προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι αυτά κακώς διατίθενται σε καταναλωτές, να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.

The post Συστάσεις για επικίνδυνα σπρέι στην αγορά (pics) appeared first on Cyprus Times.