Προσοχή! Επικίνδυνα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στην αγορά

in Cyprus Times

Επικίνδυνα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στην αγορά – Ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό, ότι κατά τις εκστρατείες ελέγχου χριστουγεννιάτικων φωτιστικών τύπου αλυσίδας που διενήργησε κατά τα προηγούμενα χρόνια, είχε διαπιστώσει ότι, τα πιο κάτω προϊόντα δε συμμορφώνονταν με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας “Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013, οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017, και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017”. Ως εκ τούτου, είχε διατάξει την απόσυρσή τους από την αγορά.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους τα προϊόντα αυτά να μην τα χρησιμοποιούν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή να αποστείλει τηλεομοιότυπο στο 22348202.Ε

The post Προσοχή! Επικίνδυνα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στην αγορά appeared first on Cyprus Times.