Νέο ιστορικό χαμηλό στο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια

in ECONOMY TIMES

Στο 2,76% μειώθηκε το Μάιο του 2017 το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια, υποχωρώντας σε νέο ιστορικό χαμηλό στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Το επιτόκιο για δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησε κατά 12 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχώρησε και το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) το οποίο μειώθηκε στο 3,13%. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει το επιτόκιο και τις λοιπές επιβαρύνσεις όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης και κατάρτισης εγγράφων.

Πτωτικά κινήθηκε και το επιτόκιο που αφορά στα καταναλωτικά δάνεια, το οποίο κατέγραψε μείωση στο 4,04%, σε σύγκριση με 4,19% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε πτώση στο 3,92%, σε σύγκριση με 4,06% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. σημείωσε αύξηση στο 3,70%, σε σύγκριση με 3,60% τον προηγούμενο μήνα.

Αμετάβλητο το επιτόκιο για καταθέσεις

Αμετάβλητο στο 1,37% διατηρήθηκε το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά

Άνοδο 12 μονάδων βάσης παρουσίασε το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες, φτάνοντας στο 1,48%, σε σύγκριση με 1,37% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ