Ευρωπαϊκή Οικονομία: Ολοκληρώθηκε η 47η σύνοδος του Συμβουλίου του ΕΟΧ

in ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες, η 47η σύνοδος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) υπό την προεδρία του Louis Grech, αντιπροέδρου και υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας, με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας της συμφωνίας ΕΟΧ και συγκεκριμένα εξέτασε τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το Συμβούλιο του ΕΟΧ αναγνώρισε ότι η στενή εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του ΕΟΧ ήταν η καλύτερη εγγύηση για μακροπρόθεσμη κοινή ευημερία και σταθερότητα. Αναγνωρίζει επίσης τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η συμφωνία ΕΟΧ για περισσότερα από 20 χρόνια στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΕΟΧ ΕΖΕΣ.

Το Συμβούλιο ΕΟΧ αναγνώρισε τη θετική συμβολή των κρατών του ΕΟΧ στη διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων σχετικά με τη νομοθεσία και τα προγράμματα της ΕΕ που σχετίζονται με τον ΕΟΧ μέσω της συμμετοχής τους στις αρμόδιες επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, μελέτες και οργανισμούς, καθώς και μέσω της υποβολής των αιτήσεων.

Το Συμβούλιο του ΕΟΧ διεξήγαγε επίσης συζήτηση σχετικά με την από κοινού υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των σχετικών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030.

Οι τρεις χώρες του ΕΟΧ εκπροσωπήθηκαν από τους Frank Bakke-Jensen, Υπουργός ΕΟΧ και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νορβηγίας, την Aurelia Frick, Υπουργό Εξωτερικών του Λιχτενστάιν, και τον Guðlaugur Þór Þórðarson, Υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ