Νομοσχέδιο αναφορικά με την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

in ECONOMY TIMES

Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας ετοίμασε νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ορισμό για την «κοινωνική επιχείρηση», καθώς και τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή οι επιχειρήσεις που τον τηρούν, ανεξαρτήτως από τη νομική μορφή τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του όρου «κοινωνική επιχείρηση» όταν εμπορεύονται, ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους, ή κατά οποιαδήποτε επικοινωνία τους με το κοινό, ενώ θα είναι δικαιούχες για τα όποια κίνητρα δίδονται σε αυτές.

Προστίθεται ότι, αναγνωρίζοντας τη σημασία του δημόσιου διαλόγου και του ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν οι πολίτες, το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.reform.gov, τίθεται από σήμερα 20 Μαρτίου 2017 και μέχρι τις 2 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων, επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

-Κρίνετε ως θετική την υιοθέτηση συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο;
– Θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης, όπως αυτός παρουσιάζεται στο άρθρο 5.1. του νομοσχεδίου;
-Εντοπίζετε κάποια βασική ιδιαιτερότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο;

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα σχόλιά τους μέχρι τις 2 Μαΐου του 2017, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η «κοινωνική επιχειρηματικότητα» μπορεί να αποτελέσει δύναμη για μία καλύτερη κοινωνία, αφού συνδέει το κοινωνικό όφελος με το επιχειρηματικό πνεύμα.

Προστίθεται ότι στην Ευρώπη και στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα «κοινωνικών επιχειρήσεων», που ως βιώσιμες επιχειρήσεις προσφέρουν τα μέγιστα είτε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούνται, είτε στην εξυπηρέτηση στόχων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, είτε στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών για βελτίωση της ζωής ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού κ.ά.

Όπως αναφέρεται, απαραίτητη προϋπόθεση για να ευδοκιμήσουν οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» αποτελεί η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου από το κράτος για τη σύσταση και λειτουργία τους.

Η Κύπρος, σημειώνεται, είναι από τις λίγες χώρες στην ΕΕ που δεν διαθέτει ένα τέτοιο πλαίσιο, που οδηγεί και σε αδυναμία άντλησης πόρων από την ίδια την ΕΕ, οι οποίοι στοχεύουν και αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ